fredag 7 oktober 2011

Individuell inlämningsuppgift

Just nu sitter jag med en inlämningsuppgift.

Den består av 20 frågor.
Med 4 svarsalternativ på varje fråga.

Frågorna är stälda på så vis att jag enkelt kan slå i kursbokens register och få upp det jag söker, oftast är det även markerat i texten med kursiv stil.
Lite för enkelt?

Men jag tackar och tar emot.

Inga kommentarer: