onsdag 11 januari 2012

Jag gjorde en översättning på googel translate av texten:

"The ninth-season opener finds Brooke adapting to family life with Julian and their new brood; Clay and Quinn facing a puzzling complication; and people emerging from the past."

Resultatet blev:

"Den nionde-säsongöppnaren hittar Brooke anpassa sig till familjeliv med Julian ochderas nya yngel, Lera och Quinn inför en förbryllande komplikation, och människorsom härrör från det förflutna."


Fann just ordet yngel väldigt roande med tanke på att det handlar om två bebisar... 

Inga kommentarer: